7120a766276d6f4d0ebb44cc22408716

איך לא לתת לאף אחד ולשום דבר שאחרים אומרים לך
להפריע לך לאהוב את עצמך,
לאכול רק את מה שמתאים לך
ולהגיע למשקל הנכון לך?

אילה אורי - התחדשות נשית © כל הזכויות שמורות